Home
Băile Herculane
Valea Cernei
Zone turistice
Obiective turistice
Trasee turistice
Circuite turistice
Turism ecumenic
Legende
Sănătate
Pescuit sportiv
Sport
Informaţii turistice
Turism
Logistică
Video
Hartă
Links
Contact
Cazaresimbol  munteRezervaţia naturală Domogled - Valea Cernei
Intrare: drumul naţional DN 6  Bucureşti - Timişoara (Gara Herculane).
Ieşire: Izvoarele Cernei spre Retezat sau Hunedoara DN 66A sau DN 67D spre Valea Jiului.
Lungime: 75 Km.
Întindere: 61 211 ha (cel mai mare parc naţional din România)
Caracter relief: munţi, pereţi calcar, păduri, poieni,dealuri, peşteri, cursuri de ape, chei.
Clima: submediteraniană.
Cursuri de apă: Cerna, Cărbunele, Prisăcina, Ţăsna, Arşasca.
Rute turistice: 35 ( lungime 2 Km - 75 Km).
Categorie: mijlocie -  grad de difilcultate a traseelor turistice.
Altitudine max: Vf. Godeanu 2240 m.
Altitudine minima: Băile Herculane -  163 m
Localităţi: Băile Herculane, Pecinişca, Dobraia, Scărisoşra, Drăstanic, Cerna Sat.
Zone turistice : Domogled, Colariu, Culmea Coronini, Suşcu, Cociu, Arjana, Vf. Lui Stan,
Izvoarle Cernei.
Interes: istoric, legende, rezervaţii naturale, trasee turistice, speologie, pescuit, alpinism,
cercetare, vânătoare, sporturi nautice, montainbike, canyoning, parapantă.
Cale de acces: drum naţional , drumuri forestiere, poteci.
Obiective turistice: Sfinxul Banătean, Cheile Ţăsnei, Sfinxul lui Hercules, Cheile Corcoaiei,
Grota cu Aburi, Cheile Prisăcinei, Cheile Bobotului, Degetul lui Hercules, Peştera Hoţilor (Grota Haiducilor),
Crucea Albă, etc.

Detalii:
     La început a fost Rezervaţia floristică şi peisagistică  Muntele Domogled - una dintre cele mai vechi din România - constituită  în 1932  pe o suprafaţă de 900 ha în urma propunerii Academiei Române - 1973 - de a se înfinţa un sistem de parcuri naţionale .
     Înfinţat practic în anul 1990 Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei este al doilea ca mărime din ţară, unicul care înglobează  un întreg bazin hidrografic şi un singur masiv montan .
 • Fenomene geologice
 • Carstul foarte dezvoltat
 • Clima submediteraneană
 • Pădurile de fag
 • Pinul negru de Banat
 • Cadrul natural sălbatic

Datorită acestor factori la nivelul parcului  au apărut ariile protejate :

 • Rezervaţia Belareca
 • Rezervaţia Domogled
 • Rezervaţia Coronini-Bendina
 • Peştera Bârzoni
                                                                Valea Cernei 
 
Râul Cerna
Cerna îşi formează obârşile din unirea apelor unui izvor puternic care iese de sub
Ciuceava Chicerii - Izbucul Cernei - cu apele pârâului Cernişoara ale cărui izvor se
află la circa 10 km amonte sub Vârful Patina, la altitudinea medie de 2 070 m. În aval
de Izbucul Cernei, afluenţii mari se află exclusiv pe partea dreaptă, prezentând lungimi
medii cuprinse între 8 si 10 Km, iar cei de pe stânga fiind cu totul neânsemnaţi şi atingând
maximum 2 km lungime. Cerna se varsă in Dunăre formând un golf larg la contactul cu
apele lacului de acumulare din raza oraşului Orşova. Valea Cernei se prezintă sub aspectul
unui defileu care se desfaşoară pe o lungime de circa 40 Km. În bazinul hidrografic al râului
Cerna şi respectiv în spaţiile montane imediat apropiate se află circa 700 de peşteri şi
aproximativ 24 de avenuri. Dintre acestea cu dimensiunile deosebit de mari sânt : Peştera
Selitrari(1 500 m), Peştera din Ogaşul Adinc (650 m), Peştera Rece din Ciuceava Neagră
(561 m), Peştera Albă din Ciuceava Mare (510 m), Peştera nr. 40 din bazinul Cernei (400 m)
s.a. Alături de acestea pot fi citate: Avenul din Crovul Răţii (sistemul celor Patru Puţuri) de
116 m adâncime,  Avenul cu Două Intrări din Geanţu Ars, de 102 m. În anumite locuri Valea
Cernei se îngustează mult fiind greu accesibilă, formând un sector de chei: Cheile Corcoaiei
(200 m), Cheile Bobotului (150 m), Cheile Piatra Puşcată ( 70 m), Cheile din Ogaşul Ursului   
(90 m ).                                                                                                                                                          
 
 
   

Unicat  in Valea Cernei

Izbucul Cernei    Izbucul Cernei este format din trei izvoare distincte care ţâşnesc din grohotişul Ogaşului Chicerii din Ciucevele Chicerii şi Ogaşului Cald (849m), este cel mai mare Izbuc din ţară având un debit mediu de 1,5 - 2 m³/s. Temperatura apei este constantă atât iarna cât şi vara, nu urcă peste 8°C şi nu scade sub 8°C. Provenienţa apelor din Izbucul Cernei nu este pe deplin lămurită.


Rezervatia DomogledPoteca Crucea Alba
Domogledul constituie o rezervaţie floristică şi faunistică unicat prin biodiversitate. Aici sânt numeroase specii de plante şi animale unice în România. Dintre flori se remarcă o specie de Cioboţica  cucului  (Primula auricula varietas serratifolia) cu flori galbene şi frunze cu o tivitură argintie - aurie pe margine, florile având un miros foarte plăcut , garofiţa albă. Dintre arbori remarcăm cărpiniţa,  mojdreanul,  măceşul cu fructe negre,  liliacul,  alunul turcesc.

Fauna:

Pisica sălbatică, râsul, porcul mistreţ.
Mai sânt cele peste 5000 de specii de insecte majoritatea caracteristici numai Domogledului
                                                                  Valea Cernei

                                                                                  Copyright ©  Carpaţi  Valea Cernei

Top